Stabilimento Ospedaliero San Giuseppe Sambiasi

Via XXV Luglio 73048 – Nardò 0833 568.111 – 240 – 239